Naar home Praktijk voor integratieve
kinder- en jeugdtherapie
Margot Franken

Intakelijst

Beste ouders/verzorgers,
Ik realiseer me dat de voor u liggende vragenlijst nogal uitgebreid is. U mag hem op uw eigen wijze invullen, datgene dat u van belang acht voor mij om te weten van uw kind kunt u invullen, onduidelijkheden kunnen in het intake gesprek aan de orde komen.

Gegevens aanvrager

1. Zwangerschap

2. Geboorte van uw kind

3. Eerste levensmaanden

4. Functie ontwikkeling in de afgelopen jaren

5. Relationele ontwikkeling in de afgelopen jaren

6. Functioneren op school in de afgelopen jaren

7. Specifieke gewoonten, gedragsproblemen en angsten (wanneer, waar en hoe erg)

8. Bijzondere meegemaakte gebeurtenissen in de afgelopen jaren

9. Gedragsproblematiek

10. De aanmeldingsklacht

11. Medicijngebruik

12. Overige relevante gegevens

12.6 Mag de therapeut deze instanties raadplegen in het belang van de behandeling van Uw kind?

Ondertekening