Naar home Praktijk voor integratieve
kinder- en jeugdtherapie
Margot Franken

Mijn visie op kinderen

Mijn visie berust op het feit dat ik vind dat elk kind uniek is en dus ook recht heeft op een behandeling, die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is afgestemd. Ik ben ervan overtuigd dat kinderen alles in zich hebben om gelukkig te zijn maar dat dit soms, door allerlei oorzaken niet (meer) lukt. Kinderen doen dan dingen die ze niet willen of die hun omgeving lastig vindt.

Andere kinderen maken iets ingrijpends mee en weten hier (nog) niet mee om te gaan. Kinderen (maar ook hun ouders, broertjes en zusjes) kunnen hier last van ervaren. Met hulp van een Integratief kinder- en jeugdtherapeut kunnen ze op een manier die bij hen past ”de weg weer vrij maken”, zodat ze zich weer gelukkiger, blijer en fijner voelen.

Ook ouders/verzorgers (leerkrachten) hebben hier een belangrijke taak in, ook zij zullen tips, adviezen en inzichten krijgen om hun kind in dit proces zo goed mogelijk te begeleiden.

Mochten er tijdens het therapieverloop en/of de oudergesprekken zaken naar voren komen die niet tot de expertise van mijn praktijk horen, zal ik u doorverwijzen naar een andere collega in mijn netwerk. Dit met als doel de zorg en hulp voor u als ouders en voor uw kind zo optimaal mogelijk te verzorgen.